Sapa lên thị xã, mở rộng quy hoạch: Thời cơ vàng cho nhà đầu tư

Sapa lên thị xã, mở rộng quy hoạch: Thời cơ vàng cho nhà đầu tư Sapa lên thị xã với quy hoạch mở rộng diện tích thêm 888 ha đang trở thành đòn bẩy cho giá đất vùng ven trung. Nhiều nhà đầu tư đã bắt đầu “đi trước đón đầu” khi xuống tiền gom … Đọc tiếp Sapa lên thị xã, mở rộng quy hoạch: Thời cơ vàng cho nhà đầu tư