Sapa Jade Hill – Nơi có một chợ phiên Sapa thu nhỏ

Sapa Jade Hill – Nơi có một chợ phiên Sapa thu nhỏ Nghĩ đến Sapa, người ta thường nghĩ đến sắc chàm trên váy áo người H’Mông, sắc đỏ thắm trên chiếc khăn đội đầu người Dao trong những buổi chợ phiên. Sắc màu rực rỡ của chợ phiên Sapa “Thứ bảy Pha Long, chủ … Đọc tiếp Sapa Jade Hill – Nơi có một chợ phiên Sapa thu nhỏ